top of page

Szkółki i Kluby Kolarskie

W ramach wyścigów "Velo Baltic" będą przeprowadzone zawody dla Szkółek oraz Klubów Kolarskich dla kategorii: żak, młodzik, junior młodszy oraz junior.

Zapisów dokonują kierownicy, trenerzy klubowi na dostępnym druku zgłoszeniowym odesłanym do Organizatora na adres mailowy: kluby@velobaltic.pl najpóźniej na 7 dni przed zawodami. Obowiązkowo wymagana jest podpisana zgoda prawnego rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych.

bottom of page