top of page

Służby Mundurowe

W ramach wyścigów, na każdej edycji "Velo Baltic" na dystansie "MAXI" będzie przeprowadzona odrębna klasyfikacja dla pracowników Służb Mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Pracownicy Urzędów Celnych, Wojsko Polskie, Służba Więzienna).

Aby zostać ujętym w klasyfikacji Służb Mundurowych, w momencie dokonywania zapisów trzeba zadeklarować przynależność do odpowiedniego resortu. W Biurze Zawodów, podczas odbierania pakietu startowego z numerem, wymagane jest przedstawienie ważnej legitymacji służbowej.

bottom of page